beats by dre cheap

Bosna i Hercegovina i Jugoslavija

BiH i njeni narodi imaju poseban interes za Jugoslaviju

 

Bosna i Hercegovina i njeni narodi imaju posebnog interesa za obnovu Jugoslavije. Poznato je da je Bosna i Hercegovina kao država nastala u toku NOB-a, odlukama zasjedanja AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a. Ne može se, međutim, istorija tumačiti selektivno, kako to ideološki i dnevno-politički razlozi zahtijevaju. ZAVNOBiH je dio sistema AVNOJ-a i njegove odluke su formulisane uz čvrsto uvjerenje da će Bosna i Hercegovina biti u sastavu federativne Jugoslavije. Obzirom na nacionalni sastav stanovništva, Bosna i Hercegovina ima izgleda da opstane kao država na bazi čvrstog i trajnog mira, demokratije i nacionalne ravnopravnosti ako se nalazi u sastavu Jugoslavije. Legitimno je pravo bošnjačkog naroda da doživljava Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu i izražava želju da, kao što je bilo i u prošlosti, živi na svim njenim dijelovima. Ali, isto tako je legitimno pravo Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini da žive u jednoj državi sa svojim sunarodnicima iz Srbije i Hrvatske. Ova prividna protivrječnost se može riješiti na miran i demokratski način samo ako se obnovi jugoslovenska država. Time bi bili ostvareni interesi i želje sva tri bosanskohercegovačka naroda. To se već desilo u vrijeme SFRJ, u kojoj je nacionalna ravnopravnost važila kao realna činjenica, a ne kao pusti san jugo-romantičara.

Obnova Jugoslavije i jugoslovenstva je najviše u interesu radničke klase, jer nacionalno podijeljena ona ne može igrati ulogu samostalnog činioca u borbi za svoje interese. Ne radi samo o tome da je radnička klasa u jugoslovenskim državama pod dominantnim uticajem nacionalističke ideologije. Možda i više od toga je problem što je radnička klasa u bilo kojoj pojedinoj jugoslovenskoj državi isuviše malobrojna da bi se mogla oduprijeti svojim protivnicima na regionalnom i globalnom planu. Jugoslovenska radnička klasa, objedinjena u jednom političkom pokretu i oslobođena nacionalističkih predrasuda, predstavlja respektabilnu političku snagu. Njen otpor globalizovanom kapitalu će biti uspješniji ako djeluje kao jedinstvena sila.


Zato narode moj pamet u glavu.... Naročito svi vi koji u Bosni napaćenoj živite.... Krenite prvi! Učinite Bosnu i Hercegovinu malom Jugoslavijom i pozovite svoju veliku braću da se oni Vama pridruže...ali prvo svako sa svojima krvnicima i grobarima Jugoslavije i Bosne rasčistite....

 

 

 

Kome je Jugoslavija potrebna

 

 

Jugoslavija je potrebna svim osiromašenim, obespravljenim i prevarenim građanima, a takva je ogromna većina pripadnika svih jugoslovenskih naroda. Ona im je potrebna zato što samo u njoj i pomoću nje mogu savladati glavne uzročnike svojih nedaća - nacionaliste koji su istovremeno i nova vladajuća klasa kod nas. Dokle god se naši radnici, seljaci i ostala sirotinja budu držali nacionalističkih priča, biće roblje pogodno da ih se drži u pokornosti. Svaku svoju gadost nacionalisti su spremni pripisati borbi za nacionalne interese, svaki štrajk proglasiti izdajom nacionalnih interesa, a svaki neuspjeh uticajem neprijateljskog okruženja. Ne zaboravimo da teritorijalne pretenzije ekstremista jos žive u glavama njihovih vođa i da se oni neće smiriti dok ne pokušaju da ih u potpunosti ostvare. Svaka nova ekonomska ili socijalna kriza će biti odličan izgovor ekstremistima da započnu nove sukobe, a stav tzv. međunarodne zajednice u tom slučaju moze biti vrlo različit i neočekivan. Siguran mir na našim prostorima je moguć tek kad dođe do političkog nestanka nacionalističkih snaga i ideja, tj. kad one budu političkim putem poražene. Za to je potrebna solidarnost radnika, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Jugoslovenski narodi i republike imaju dugu tradiciju zajedničkog života i borbe. Mi smo braća po krvi i jeziku, a takođe i po interesu, pa nema razloga da se u toj borbi ne ujedinimo. Borba ugnjetenih i obespravljenih mora biti internacionalna, jer je takva povezanost gospode ugnjetača. Svaka razdrobljenost jugoslovenskog radništva je pogubna, a svaki uspjeh u pojedinoj republici izložen prijetnjama bajoneta kojima smo opkoljeni.

Nova Jugoslavija mora biti federativna republika, od Slovenije do Makedonije, zasnovana na principima AVNOJ-a i širokoj samostalnosti republika. Novo ujedinjenje treba da bude ostvareno dobrovoljno i demokratski, uz puno poštovanje ravnopravnosti svakog naroda. Prva faza ovog procesa već je počela, povezivanjem i zbližavanjem novonastalih država. Druga faza treba da vodi kroz ukidanje svakog viznog režima i slobodan protok ljudi, roba i kapitala. Biće to Zajednica nezavisnih država po uzoru na odnose koji postoje između skandinavskih država. Treća faza će dovesti do obnove Jugoslavije i to u onom trenutku kad radnički pokret postane dovoljno jak, a radništvo svjesno potrebe povezivanja zarad ostvarivanja i osiguravanja svojih interesa. U toj fazi će se pokazati i politička i ekonomska prednost povezivanja, ali će i svačiji nacionalni interes biti potpuno ostvaren. Nova Jugoslavija će staviti ad acta ideju "Svi Srbi u jednoj državi" i "Svi Hrvati u jednoj državi", pošto će te ideje biti ostvarene, ali ovaj put ne na štetu drugih naroda. Osim toga, biće ostvaren interes Bošnjaka da žive u jednoj državi, što sad nije slučaj, obzirom na njihov položaj u Sandžaku. Prednosti bogatije kulture, većeg tržišta i moćnijih odbrambenih snaga ne treba ni dokazivati.

Nova Jugoslavija će nastati na težnji radnog stanovništva da ostvari svoje interese i da ih trajno osigura, a njegovi interesi su istovremeno interesi svake nacije, budući da ovo stanovništvo čini većinu pripadnika jedne nacije. Dakle, ni trunke jugonostalgije, čista potreba. Interesi svake nacije i narodnosti će biti osigurani postojanjem Vijeća naroda i narodnosti, koje će strogo paziti da svi zakoni budu usklađeni sa nacionalnim interesima svakog naroda.

 

 

 

 Sve krece iz Bosne

 

 Obnova Jugoslavije mora i krenuce iz Bosne...
Naravno i ja se slazem da je mozda jos rano o tome govoriti da bi moglo doci do skore obnove trece Jugoslavije, ali jedno je sigurno... Jugoslavija ce se obnoviti i to Jugoslavija koja ce opstati za sva vremena... Puno drugacija od prethodne dvije koje su se srusile kao lose napravljene kuce.

Zasto sam ja ubijeðena da ce obnova Jugoslavije krenuti iz Bosne?
Ako posmatramo narode koji sad zive na ovom prostoru (Srbe, Hrvate i Bosnjake) reci cemo da su to tri naroda i oni to uistinu jesu zato sto oni tako kazu i tako se osjecaju... Cak i imaju neke svoje posebnosti koje su poprimili od raznih osvajaca kroz Istoriju/Povijest, ali genetski to je jedan narod koji je nastao od vise Slavenskih plemena, a vremenom opet kroz Povijest/Istoriju se podijelio opredjeljujuci se prvenstveno prema vjeri/religiji... Nekada su ova tri naroda pripadala Hriscanskoj vjeri koja se 1054 godine razdijelila na Rimokatolicku i Grckopravoslavnu crkvu sto vjerujem svi znamo, a zatim na ove prostore dolazi Otomanska Imperija koja Islamizira i katolike i pravoslavce i one koji se mozda jos nisu bili opredjelili... Ove zadnje je bilo najlakse Islamizirati, ali Islamizirani su i pravoslavci i Katolici tu cinjenicu netreba zanemariti.. Sad kopanje po Istoriji ko je koga Islamiziro, pokatolicio ili popravoslavio je bespredmetna... Svi su kroz Povijest i Islamizirali i pokatolicavali i popravoslavljali, ali su ti narodi na kraju jedan narod koji vjeruje u Boga onoliko koliko vjeruje ali na tri nacina... Sva genetska istrazivanja to uglavnom potvrðuju... Narocito je to na prostoru Bosne i Hercegovine...
Zato?
Kad Bosanski narod prizna sam sebi da je Bosnjak brat Srbinu i Hrvatu i obrnuto tad ce Bosanski narod priznati Bosnu kao svoju drzavu, a svoju bracu preko Drine i preko Une i Save pozvati da im se pridruze... Kad se to dogodi Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Vojvodina ce traziti da uðu u zajednicu sa svojom Slavenskom bracom i ne samo ove pobrojane republike bivse Jugoslavije nego i puno vise njih, a Bosna ce biti centar Jugoslavije kolika god bila ta Jugoslavija...

Samo da podsjetim na Istorijske i sudbonosne odluke ZAVNOBiH-a koje nisu slucajno takve donesene kakve su:
Bosna i Hercegovina je ravnopravna Socijalisticka Republika u Jugoslaviji
Nema Bosne bez Jugoslavije, a ni Jugoslavije bez Bosne....
Nekaze se slucajno u nasem narodu:

"Ebes zemlju koja Bosne nema..........

moja zemlja
http://mojazemlja.blogger.ba
28/07/2007 20:40